Wonen in de Polder?

Groen Bijenlint

 

1. Nut bijen

Wereldwijd, maar ook in Nederland gaat het slecht met bestuivende insecten zoals de honingbij, wilde bijen en zweefvliegen. Kort gezegd zijn er drie verschillende hoofdoorzaken aan te wijzen die bijdragen aan bijensterfte: ziekteverwekkers, pesticiden, onvoldoende of eenzijdig voedsel*

*Naast honing als energiebron (suiker) heeft een bij ook stuifmeel nodig. Dit dient als eiwit- en vitaminebron. Een tekort aan stuifmeel of eenzijdig stuifmeel (van slechts een enkele plant) leidt tot verzwakking van de gezondheid. www.bijensterfte.nl 

Bijen spelen een essentiële rol spelen in de voedselproductie en bijen zijn een belangrijke indicator van een gezond leefmilieu. Het economisch belang van bestuiving door insecten is heel groot. Meer dan 75% van onze land- en tuinbouwgewassen zijn voor bestuiving afhankelijk van insecten. Denk bijvoorbeeld aan: ‘zonder bij, geen aardbei’. Maar zelfs koffiebonen zijn afhankelijk van bestuivers. Een ‘simpele’ oplossing is om het gebruik van pesticiden te verminderen of helemaal te verbieden. Bijen worden daardoor gezonder en vitaler. Verder is het belangrijk om te zorgen voor een groter en gevarieerder stuifmeelaanbod. Door het inzaaien en/of aanplanten van drachtplanten (groep planten die veel nectar en goed stuifmeel leveren) verbeter je de voedselvoorziening en worden bijen vitaler.

De bloemen in de wegbermen, in het openbaar groen en in tuinen vinden we mooi. Een bloemrijke omgeving veraangenaamt ons leven. Al deze bloemen en planten hebben ook een belangrijke functie in de voedselvoorziening van insecten en vooral van bijen. Wij kunnen dus helpen! Zuidpolder draagt bij aan het Groen Bijenlint Eemnes. Bij de aanplant van bomen, struiken en planten houden wij zoveel mogelijk rekening met de aantrekkingskracht ervan voor bijen en vlinders.

2.Aanleiding oprichting projectgroep Groen Bijenlint in Eemnes

De projectgroep Groen Bijenlint is onlangs opgericht tijdens een avond georganiseerd door Groen aan de Buurt, vanuit het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Mensen met verschillende achtergronden op natuurgebied, o.a. vlinderstichting, IVN, imkervereniging, hoveniersbedrijf hebben zich aaneengesloten om dit project van de grond te krijgen.

Een bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van de bij. Dit initiatief is opgepakt door de Bijenstichting en is nu een landelijk fenomeen.

3.Doel Groen Bijenlint Eemnes

Het doel van dit project is om met het bijenlandschap meerwaarde te creëren. De ‘groene infrastructuur’ die door het creëren van robuuste, bloemrijke leefgebieden en verbindende linten en ‘stapstenen’ ontstaat, heeft meerdere functies: ecologische functies - voor bijen en ook voor vlinders, amfibieën en vogels - en tevens recreatieve functies. Het groene lint is een netwerk van leefgebieden en corridors met bloeiende planten en nestelgelegenheid waardoor er een landschap ontstaat dat bijdraagt aan het behoud en de verspreiding van een diversiteit aan bijen en andere bestuivende insecten.

De projectgroep Groen Bijenlint wil met zoveel mogelijk partners samenwerken aan het terugdringen van de sterfte bij de honingbij en de achteruitgang van de hommel en de wilde bij. Partners zoals overheden, wetenschap, het bedrijfsleven, Tomingroep, beheerders van gebieden en maatschappelijke organisaties en stichtingen, boeren, imkers, burgers en scholen, die daarbij ook oog hebben voor het belang van vlinders, amfibieën, vogels. Dit door meer voedsel en nestgelegenheid te bieden, het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen.

4. Locatie lint 

De projectgroep Groen Bijenlint oriënteert zich nu op  geschikte locaties voor het groene lint door heel Eemnes heen, zoals bijvoorbeeld het weilandje tussen de Wakkerendijk en Zuidpolder, langs de langzaam-verkeerroute. Het groene lint kan ook aansluiten bij het gemeenteraadsbesluit dat ook de bermen in de polder bloemrijk beheerd moeten gaan worden. In andere gemeenten in Nederland zijn voorbeelden van bijenlinten waar veel boeren aan meedoen. 

5. Start aanleg bijenlint

Dit project wordt waarschijnlijk een gefaseerd meerjarenplan waarin we naar verwachting in de  herfst 2017 al enige praktische stappen kunnen zetten. 

6. Boom- en/of struiksoorten, voor bijen aantrekkelijk 

Bijen leven van nectar en stuifmeel. Nectar is een zoete stof die door bloemen wordt afgescheiden. Nectar dient hoofdzakelijk als brandstof, de bijen hebben het nodig om hun spieren te bewegen en dus te kunnen vliegen. Stuifmeel is de mannelijke voortplantingsstof, geproduceerd door de meeldraden. Als stuifmeelkorrels op de stamper van een andere bloem terechtkomen, ontstaat er de bevruchting. Stuifmeel hebben de bijen vooral nodig om hun larven te voeden. Het is de bouwstof voor de opbouw van hun lichaam. 

Bijen kunnen niet leven zonder bloemen. En bloemen produceren geen zaad en vruchten als ze niet bestoven zijn. Bloemen doen hun uiterste best om insecten te lokken en zo voor bestuiving te zorgen. Ze hebben vaak opvallende kleuren. Mensen vinden dat mooi en insecten worden hierdoor aangetrokken.

Voedsel

Het zaad en de vruchten die zo ontstaan zijn dienen als voedsel voor vogels en kleine zoogdieren. Ook het fruit dat mensen eten is ontstaan als gevolg van de bestuiving door bijen. Bijen hebben naast een belangrijke functie in de natuur, ook een belangrijke economische waarde.

Het is belangrijk dat er het jaar door voldoende te eten is voor bestuivers, ook in het vroege voorjaar en in de herfst wanneer er minder of niet veel bloeit. Bijen verzamelen hun voedsel tot op een afstand van circa vijf kilometer van de kast. Dit gebied wordt de bijenweide genoemd. De bijen moeten voldoende voedsel = nectar kunnen halen, en er zullen voldoende bloemen moeten staan om hieraan te voldoen.

Er zijn veel planten, bloemen, struiken geschikt voor bijen en of vlinders, zie: www.drachtplanten.nl (drachtplanten= groep planten die veel nectar en goed stuifmeel leveren) of klik hier.

Terug

Categorieën

Zuidpolder (4)
Omgeving (4)
Voorzieningen (1)
Alles

Recent in Zuidpolder

Het laatste nieuws rond Zuidpolder kunt u hier lezen. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Uw woonwensen centraal