Recent in Zuidpolder

Informatie-avond geluidwerende voorziening Zuidpolder

Woensdag 21 februari vond in het BEL-kantoor de drukbezochte informatiebijeenkomst plaats over de aanleg van een geluidsscherm langs de A27.

 

Het geluidsscherm beperkt het geluid voor de woonwijk en het bedrijventerrein Zuidpolder. Zo’n veertig belangstellenden uit Eemnes en uit Laren kwamen op de bijeenkomst af. Zij stelden vragen over het verwachte effect van het geluidsscherm, het aanzicht ervan en de communicatie met betrekking tot de aanleg.

 

Constructie
De geluidwerende voorziening bestaat uit een stalen constructie met geluidsabsorberende panelen op een betonnen voet en is 7 meter hoog en 1 kilometer lang. Aan de zijde van de A27 wordt het scherm op termijn begroeid met klimplanten. Aan de zijde van Eemnes komt vlak achter het geluidsscherm een bomenrij van 10 meter hoog, aangevuld met middelhoge beplanting. Het type beplanting dat wordt toegepast heeft aantrekkingskracht voor vlinders en bijen.

 

Realisatie
BAM Infra B.V. start medio april 2018 met de bouw van de geluidwerende voorziening. De oplevering vindt naar verwachting eind 2018 plaats.

BAM Infra B.V. werkt omgevings- en milieubewust tijdens de uitvoeringsperiode, volgens de Bewuste Bouwers gedragscode. Deze gedragscode bestaat uit vijf pijlers, t.w.:   

1.     Omgeving: beperken hinder en hinderbeleving voor de omgeving;

2.     Veilig: veilig werken voor omwonenden, voorbijgangers en bezoekers;

3.     Vakmensen: aandacht voor de ontwikkeling, gezondheid, welzijn en veiligheid van hun vakmensen;

4.     Milieu: milieubewust werken;

5.     Verzorgd: netjes werken. Het project maakt gezien vanuit de omgeving een verzorgde indruk.

Uitgebreide informatie is te vinden op: www.bewustebouwers.nl

 

Terug

Categorieën

Alles

Wonen in de polder?

Ontspannen wonen in een groene polder. Dit kan straks. Lees hier meer over wonen in Zuidpolder Eemnes.

Uw woonwensen centraal