Recent in Zuidpolder

Ontwerpuitwerkingsplan 9, deelgebied 3.3 ‘Zuidpolder Woongebied’

Vanaf donderdag 4 juli 2019 ligt gedurende 6 weken (tot en met 14 augustus 2019) het Ontwerpuitwerkingsplan 9, deelgebied 3.3 Zuidpolder Woongebied ter inzage. Het ontwerpuitwerkingsplan kunt u inzien bij het loket Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier uitsluitend terecht op afspraak. Telefoonnummer 14 035. Het ontwerpuitwerkingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0317.E029UWPZpolderWB9-On01 kunt u ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend bij het college van B&W van Eemnes, postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

 

Terug

Categorieën

Alles

Wonen in de polder?

Ontspannen wonen in een groene polder. Dit kan straks. Lees hier meer over wonen in Zuidpolder Eemnes.

Uw woonwensen centraal