Recent in Zuidpolder

Vaststelling uitwerkingsplan 8: Ruijtersweide

Burgemeester en wethouders hebben op 7 augustus 2018 het ‘uitwerkingsplan 8, Zuidpolder Woongebied, deelgebied 2.3’ vastgesteld. Het uitwerkingsplan maakt de bouw van 51 woningen mogelijk in het oostelijke deel van de Zuidpolder, zuidelijk van de Ruizendaallaan en oostelijk van de Hoogeboomstraat.

Het uitwerkingsplan ligt met ingang van 14 augustus 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij het loket Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht (tel 14035). Ook kunt u het uitwerkingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0317.E029UWPZpolderWB8-Va01 inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Terug

Categorieën

Alles

Wonen in de polder?

Ontspannen wonen in een groene polder. Dit kan straks. Lees hier meer over wonen in Zuidpolder Eemnes.

Uw woonwensen centraal