Recent in Zuidpolder

Start bouw woningen in het Amerveld

Start bouw woningen in het Amerveld

Toekomstige buren ontmoeten elkaar

 

Onder toeziend oog van toekomstige bewoners legde wethouder Jan den Dunnen donderdag 15 februari de eerste steen in het Amerveld, als startsein voor de bouw van 18 koopwoningen. 

Lees verder

Zuidpolder krijgt energiezuinige huurwoningen

Met het tekenen van de turn-key overeenkomst op 30 januari bekrachtigden de Alliantie Ontwikkeling B.V. en Van Wijnen de samenwerking voor de bouw van 31 energiezuinige huurwoningen in Zuidpolder.
Lees verder

Start bouw de Ruizendaalhof

In aanwezigheid van de toekomstige bewoners gaf wethouder Jan den Dunnen  29 november 2017 het startsein voor de bouw van de Ruizendaalhof met de onthulling van een plaquette. De tekst ‘voor en met elkaar’ geeft aan waar deRuizendaalhof voor staat: een sfeervolle hof met bewoners die voor elkaar kunnen zorgen.
Lees verder

Bestemmingsplan 'Herziening geluidwering Zuidpolder'

De gemeenteraad Eemnes heeft op 30 oktober 2017 het bestemmingsplan ‘Herziening geluidwering Zuidpolder’ vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van een geluidwerende voorziening aan de oostzijde van Rijksweg A27, ter hoogte van Zuidpolder. Het besluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 14 november 2017 voor 6 weken ter inzage bij het loket Bouwen en Wonenin het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht (tel 14035). Ook kunt u het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0317.BPgeluidweringZP-Va01 inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meet the neighbours

Voor toekomstige bewoners van Zwanenwater vond 21 september 2017 een start-bouwbijeenkomst plaats, met als thema ‘Meet the neighbours’. De enthousiaste reacties varieerden van ‘Wat een leuk idee om zo je toekomstige buren te ontmoeten, wij komen niet uit de buurt en zo voelt het meteen anders!’ tot: ‘Ik zie ineens mensen die ik al via via ken en hier ook komen wonen’. 

Lees verder

Geluidwerende voorziening Zuidpolder - Eemnes

Langs de A27 komt een geluidwerende voorziening t.b.v. de woningen in Zuidpolder. Het wegdek ter hoogte van Eemnes krijgt een tweede laag ZOAB (zeer open asfalt beton) wat zorgt voor nóg meer geluidsreductie.

Lees verder

Uitwerkingsplan 7, Zuidpolder Woongebied Deelplan 1.4-2.4

Burgemeester en wethouders hebben op 12 september 2017 het ‘uitwerkingsplan 7, Zuidpolder Woongebied, deelgebied 1.4-2.4 vastgesteld. Het Uitwerkingsplan maakt de bouw van 55 woningen mogelijk zuidelijk van het BEL-kantoor.

Lees verder

Alliantie ontwikkeling bv en Projectbureau Zuidpolder ondertekenen ontwikkelings- overeenkomst huurwoningen

Onder toeziend oog van wethouder Jan den Dunnen tekenden de directies van de Alliantie ontwikkeling bv en Projectbureau Zuidpolder woensdag 20 september jl. de ontwikkelingsovereenkomst. Het contract is een eerste stap naar de bouw van ca. 30 sociale huurwoningen in de nieuwbouwwijk Zuidpolder in Eemnes. Vóór de zomer van 2018 gaat de schop daadwerkelijk de grond in.

 

Lees verder

Ontwerpbestemmingsplan 'Woongebied Zuidpolder 2e herziening'

Vanaf woensdag 13 september 2017 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan ’Woongebied Zuidpolder 2e herziening’ (NL.IMRO.0317.EBPZuidpolder2herzOn01) ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het gehele plangebied van Zuidpolder, dus ook op de woningen die al zijn gebouwd.

Lees verder

Drukbezochte start verkoop het Amerveld

 
De start-verkoopavond van het Amerveld in Zuidpolder is succesvol verlopen. Ruim 200 geïnteresseerden bezochten donderdag 6 juli jl. Grand Café Eemland. Het Amerveld bestaat uit oa. 18 koopwoningen van verschillende architectuur met als uitgangspunt het dorpse karakter van Eemnes, in een gebied met veel groen en leefruimte. De helft van de 12 rij- en hoekwoningen bestaat uit starterswoningen met een vanaf prijs van € 188.000 V.O.N, waarvoor bijzonder veel belangstelling was.

 

Lees verder

Start verkoop de Ruizendaalhof

Op donderdag 20 april jl. is de verkoop gestart van 15 woningen in de Ruizendaalhof. Tijdens de zeer goed bezochte avond in Grand Café Eemland in Eemnes kregen ruim 100 geïnteresseerden informatie over de woningen en Zuidpolder. De gloednieuwe brochures lagen klaar en ook was de maquette van Zuidpolder te bekijken.
Lees verder

Projectbureau Zuidpolder wint Margaret Staal-Krophollerprijs

Zichtbaar verheugd namen Jeroen van Otterloo en Ronald van Klooster, directie Projectbureau Zuidpolder, de Margaret Staal-Krophollerprijs in ontvangst uit handen van minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De prijs is door VACpunt Wonen in het leven geroepen ter gelegenheid van hun 70-jarig jubileum en wordt toegekend aan het meest gebruikersvriendelijke project, bedrijf of persoon.
 
Lees verder

Start bouw deelplan de Heemweide 2

Donderdag 15 september jl. startte de bouw van 37 woningen in de Heemweide 2. Wethouder Jan den Dunnen metselde onder toeziend oog van de kopers de eerste stenen van de fundering. Onder een strakblauwe lucht kregen kopers de gelegenheid om hun toekomstige buren alvast te leren kennen. De plaats van hun toekomstige woning was gemarkeerd met een schep en het huisnummerbordje als presentje.

Lees verder

Toekomstige bewoners Heemweide ontmoeten elkaar tijdens nieuwjaarsborrel

Onder het genot van een glas glühwein maakten de toekomstige bewoners van Heemweide 1 kennis met elkaar. Tijdens de gezellige nieuwjaarsborrel op 13 januari vierden zij - samen met de gemeente Eemnes en ontwikkelaar Heijmans en Van Wijnen - de start bouw van hun nieuwe woning in Zuidpolder. Een veelbelovend begin van het jaar.

Lees verder

Categorieën

Alles

Wonen in de polder?

Ontspannen wonen in een groene polder. Dit kan straks. Lees hier meer over wonen in Zuidpolder Eemnes.

Uw woonwensen centraal